Unicef

  Unicef voda Sahara

BEZ VODY SE NEDÁ ŽÍT


Nedostatek zdravotně nezávadné vody a hygieny patří mezi největší hrozby současného světa. Právě teď však 663 milionů lidí ve světě přežívá bez pitné vody a 159 milionů lidí je nuceno pít závadnou povrchovou vodu, protože v jejich oblastech žádná jiná není k dispozici. Nejvíce ohrožené jsou děti.
 
 
Více než 800 dětí každý den umírá na nemoci způsobené nedostatkem vody a hygienického zázemí.

  
Na průjmová onemocnění každý den ve světě umírá 2000 dětí ve věku do pěti let – více než 90 % těchto úmrtí (1800 úmrtí nejmenších dětí denně) je spojeno se závadnou vodou, nedostatečnou hygienou a neexistencí toalet.
 
Polovina těchto úmrtí připadá na pouhých 5 zemí – Indii, Nigérii, Demokratickou republiku Kongo, Pákistán a Čínu.
 
Dětský fond OSN - UNICEF ve více než 90 zemích světa dodává tablety na čištění vody, buduje studny jako trvalé řešení přístupu k vodě, ve školách staví umývárny a oddělené toalety pro chlapce i dívky, školí zdravotníky a celé komunity v zásadách správné hygieny. Zdroj pitné vody je tím největším darem i tam, kde děti, zejména dívky, musejí místo školy denně chodit pro vodu ke vzdáleným řekám a jezerům.
 
UNICEF je hlavním světovým distributorem orálních rehydratačních solí – jednoduché kombinace cukrů a solí, jejichž podávání výrazně snižuje počet úmrtí dětí na průjmová onemocnění.
 
 
Přístup k bezpečné pitné vodě umožňuje dětem chodit do školy. Pitná voda znamená pro děti mnohem více než přežití: znamená bezpečné dětství
 a naději na lepší budoucnost. I malá částka znamená velkou pomoc.
   
 
  • 100 tablet na čištění vody, které zajistí až 500 litrů nezávadné pitné vody, lze pořídit 
za 11 korun.
  • 20 sáčků orální rehydratační soli pro záchranu dětí postižených těžkými průjmy a následnou dehydratací můžeme zajistit za 38 korun.
  • 100 tablet proti onemocněním způsobeným střevními parazity ze závadné vody a nedostatečné hygieny můžeme pořídit za 82 korun.
  • Uzavíratelné vědro na vodu, které chrání vodu před znečištěním, můžeme zajistit za 154 korun.
  • 100 kusů velkých školních mýdel, které zajistí čisté ruce pro žáky na celý měsíc, můžeme zajistit za 490 korun.
  • Odolné ruční čerpadlo typu AFRIDREV z nerezové oceli, upravené pro tropické prostředí a hloubku do 45 metrů, můžeme pořídit za 9 804 korun.
 
Unicef voda - sběr vody   Unicef voda - koupel
 


 
Kdo chce dobře jíst, nesmí urazit kuchaře.
Čínské přísloví
Top
English